İskonto - Kampanya Yönetimi

Mevcut ticaretini; cariler , stok grupları, fiyat listeleri, karlar, iskontolar, kampanyalar olmak üzere ele alarak sistemi tam entegre bir şekilde kuruyoruz. Böylelikle sistem üzerinden ticaretinizin eksiksiz olarak devamlılığını sağlıyoruz

Kampanya Yönetimi

Bayilerinize daha kompleks koşullarla farklı farklı kampanyalar oluşturabilirsiniz. Örneğin; aynı üründen 10 adet satın alana iskonto tanımlayabilirsiniz yada belirlenen tarihler arası özel iskonto tanımlayabilirsiniz

Cari, Stok, Stok Grubu, Ödeme Yöntemlerine Göre İskonto ve Kampanya Yönetimi

Ticaretinizde bayilerinize sunduğunuz iskonto sistemlerini B2B sisteminde de uygulayabilmeniz için; Cari İskontosu : Her cariye özel tanımlanabilen iskonto uygulaması ile sizin için önemli müşterinizi diğerlerinden ayırma şansınız olacak Ürün İskontosu : Ürüne veya ürün grubuna özel iskonto tanımlayabilirsiniz Ödeme İskontosu : Siparişte seçilen ödeme seçeneğinize iskonto tanımı yapabilirsiniz. Böylece peşin ödemeler ve vadeli ödemeler arasında bir fark oluşturabilirsiniz

İskonto Sistemleri

Her işletmenin kendine özel ticari kurgusu vardır ve bu kurgu doğrultusunda toptan, perakende satış uygulaması yapar ve toptan satışlarda perakende fiyatlarına nazaran stoklarda iskontolar uygular. 2007'den beri edindiğimiz tecrübelerimizle birlikte Engerek B2B sistemimize çeşitli ve gelişmiş iskonto sistemleri ekledik. Bunların başlıcaları: Cari iskonto, stok iskontosu, markaya özel iskonto , ürün grubu iskontosu, cari ürün grubu iskontosu, ödeme iskontosu, ödeme metodu iskontosu, belirli zaman aralığında iskonto ve daha fazlası